Verbeterplan

 

Verbeterplan voor de Boergoensevliet, Boergoensestraat & zij-assen

De Stichting Charlois aan de Vliet heeft van de deelgemeente subsidie gekregen om samen met de bewoners en de gemeente een verbeterplan te maken voor de Boergoensevliet, Boergoensestraat en hun zij-assen. De komende maanden gaan we dat plan maken.

Uitgangspunten

In het verbeterplan hanteren we een aantal uitgangspunten, zodat we allemaal weten waar we over praten. Deze uitgangspunten zijn de volgende:

Plangebied

 • Boergoensevliet
 • Boergoensestraat
 • Voornsevliet tot aan de Verboomstraat
 • Gruttostraat tot aan het speelplein
 • Van Blommensteijnweg tot aan de Verboomstraat
 • Arendsweg tot aan het Nachtegaalplein
 • Talingstraat. Er staat een nieuw inrichtingsplan voor deze straat op stapel.
 • Huismanstraat betrekken tot aan Verboomstraat.
 • Kromme Zandweg vanaf Dorpsweg tot aan Schulpweg in verband met verkeerscirculatie.

Meer ruimte voor wandelend publiek

Uitgangspunten voor het verbeterplan staan in het Singelplan 1999. Dat betekent het volgende:

 • Hoofddoel van het Singelplan 1999 is meer ruimte maken voor het wandelend publiek.
 • Streven naar smalle rijstroken met een apart gemarkeerd fietspad.
 • Geen parkeerplaatsen aan de singelzijde en niet parkeren in de voortuinen.
 • Verlichting moet aan de zijde van de huizen staan.
 • Begin en eind van de singel moeten vrij blijven van storende elementen.
 • De Boergoensevliet moet worden ingericht volgens de Rotterdamse stijl voor singels uit de periode 1890 tot 1920 (eclectisch).
 • De Boergoensestraat en de zij-assen van de Vliet moeten in hun uitstraling beter aansluiten bij de Vliet.
 • De Rotterdamse huisstijl moet worden toegepast bij de keuze van het straatmeubilair.

Voorbeelden van de Rotterdamse stijl

 

Stand van zaken

Naast de uitgangspunten waar we bij het maken van plannen voor de Boergoensevliet, de Boergoensestraat en hun zij-assen rekening mee moeten houden, hebben we ook de huidige stand van zaken in kaart gebracht en werken we aan nog meer duidelijkheid.

Achterstallig onderhoud Boergoensevliet

Gemeentewerken maakte op 15 februari 2012 de balans op van de onderhoudstoestand van de Boergoensevliet. Daar kwam het volgende uit:

 • Het grootste deel van de bijna 300 bomen is slecht (91) of matig (146). Goed zijn 50 bomen.
 • Kwaliteit van het groen is matig (80%), slecht (5%) en goed (15%).
 • Alle trottoirs zijn slecht, behalve de trottoirs van het noordelijk deel aan de oostzijde.
 • De beschoeiing langs de Vliet (de houten randen in het water) is van matige kwaliteit,
 • Duiker Arendsweg/Van Blommensteinweg is te klein en moet vervangen worden
 • Riool moet vervangen worden aan de westzijde van de Vliet vanaf Boergoensestraat tot aan de Natersweg,
 • Er moeten drie nieuwe overstorten komen van het riool in de Boergoensevliet.
 • Verlichting: van de 80 lichtmasten zijn er 28 matig, 47 goed en 5 nieuw. 73 armaturen moeten vervangen worden 

Duurzaam ontwerp

Eind september 2012 zou de gemeente een zogenoemde duurzaamheidsscan uitvoeren om te bekijken of de inrichting van de Vliet duurzamer kan worden. De uitkomsten hadden we graag meegenomen in het verbeterplan. De duurzaamheidsscan is nog niet uitgevoerd.

De toekomst: lekker wandelen langs een verkeersluwe singel en aanloopstraten

Veel verkeer aan de Vliet is bestemmingsverkeer voor de Wielewaal. De nieuwe Wielewaal moet daarom een eigen aansluiting krijgen op de Groene Kruisweg. Dan wordt het rustiger in Oud-Charlois. Ook wil Stichting Charlois aan de Vliet dat de maximumsnelheid aan de westzijde van de Vliet verlaagd wordt van 50 naar 30 km/u. Aan de oostzijde ligt namelijk de snelheid al op 30 km/u.

Andere vragen gaan we ook beantwoorden, zoals:

 • Willen bewoners extra bruggen voor voetgangers en of fietsers ter hoogte van de Gruttostraat en de Huismanstraat? Of liever andere plekken?
 • Willen bewoners een pad langs het water aan de oostzijde en of de westzijde?
 • Waar willen de bewoners banken hebben? Moeten de zitplekken verlicht worden?
 • Willen bewoners kunst, een muziektent en of horeca in het gebied hebben?
 • Wat willen de bewoners met de bomen en de heesters? Willen bewoners bijvoorbeeld leibomen langs de trambaan aan de westzijde van de Boergoensevliet en Boergoensetraat?
 • Willen de bewoners die bomen ook langs de zij-assen, zoals ze nu al bij De Triangel staan? 

Zo begon het

Feest op 23 september 2012: de aftrap

Op 23 september 2012 vond een bewonersfeest plaats. Hier werden het proces en de opzet van het verbeterplan uit de doeken gedaan. Middelen werden gepresenteerd:

 • Duurzaamheidsscan (deze is nog niet uitgevoerd)
 • Enquête
 • Tafeltjes bijeenkomsten in 2012. Deze zijn niet doorgegaan, omdat de gemeentelijke projectleider te weinig tijd kon vrijmaken voor de Boergoensevliet. We moesten daarom op zoek moesten naar een nieuwe projectleider van de gemeente. Deze kon in november 2012 beginnen.

 Posted by at 8:25 am

  One Response to “Verbeterplan”

 1. zeer interessant, bedankt

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN