Uitkomsten enquêtes

 

In september 2012 is een enquête gehouden onder bewoners van de Vliet en de zijstraten.

Aantal inzendingen enquête volwassenen: 79, van wie er 30 aan de Vliet wonen en 49 in de omliggende straten Aantal inzendingen enquête kinderen: 101 kinderen, van wie er 58 aan de Vliet wonen en 43 in de omliggende straten

Het romantische en groene karakter van Vliet en zij-assen

Geen twijfel bestaat over het behoud van romantische, groene karakter van de Vliet en de wens om gezond water te hebben in de Vliet. Dit is laatste een punt van aandacht omdat er nog steeds regelmatig overstorten plaatsvinden die het water grijs kleuren.

De bewoners vragen om het karakter van de Vliet ook in de zij-assen door te trekken en zo een logisch geheel te laten vormen. Wat is daar in de zij-assen nog voor nodig?

Verkeersluw maken voor recreatie aan Boergoensevliet

Over verkeer worden veel, deels indirecte opmerkingen gemaakt.

 • De Vliet moet mij uitnodigen tot recreatie (83%)
 • Er mag niet harder dan 30 km per uur gereden worden op de Vliet (86%)
 • De groene scheiding tussen trambaan en de weg moet blijven (96%)
 • De Vliet moet plekken hebben waar kinderen veilig in een natuurlijke sfeer kunnen spelen (klimbomen klauterwal) (81%)
 • De Vliet moet geen doorgaande route zijn maar alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer (54%)
 • Fietsers moeten aan beide kanten van de vliet in twee richtingen kunnen rijden (52%)
 • Er moeten wandel / fietsbruggen worden aangelegd om beide kanten van  de Vliet te verbinden (59%)

Als de Vliet wil uitnodigen tot recreatie, dan moet hij verkeersluwer worden. Dat sluit aan bij de uitgangspunten van het Singelplan 1999. Ook zouden fietsers aan beide zijden van de Vliet moeten kunnen fietsen.

Versterken recreatieve functie Boergoensevliet

Een verkeerluwe Vliet is een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de recreatieve functie.

Hondenpoep

Hondenpoep is een serieus probleem omdat hondenbezitters de poep van hun huisdier meestal niet opruimen, waardoor het openbare groen feitelijk een open gierput is.

 • Het uitlaten van honden moet zodanig geregeld worden dat hondenpoep geen belemmering voor recreatie vormt (94%)

Behoud groene scheiding tussen trambaan en weg aan de westzijde

De bewoners hechten groot belang aan het behoud van de groene scheiding tussen de trambaan en de weg.

 • De groene scheiding tussen trambaan en de weg moet blijven (96%)

Meer ruimte om te zitten langs de Vliet

Op de Vliet moet het mogelijk zijn om op een bankje langs het water te zitten (85%). Er staan nu slechts twee banken langs de Vliet. Dat kunnen er meer worden. Op sommige plekken  moeten vlonders aanwezig zijn om dichtbij of boven het water te kunnen komen (66%). Ik wil hier en daar via een pad bij het water kunnen komen (63%). Er moeten wandel / fietsbruggen worden aangelegd om beide kanten van  de Vliet te verbinden (59%.) Zijn er combinaties denkbaar met de eventuele aanleg van bruggen?

Meer speelruimte voor kinderen langs de Vliet

De Vliet moet plekken hebben waar kinderen veilig in een natuurlijke sfeer kunnen spelen (klimbomen, klauterwal) (81%). Denkbaar is om deze plekken te combineren met (nieuwe) mogelijke verleersluwe zones langs de Vliet en aan de koppen van de Vliet bij de kruising met de Arendsweg.

De kinderen willen plekken om te zitten langs de Vliet (82%), via een pad bij het water kunnen komen (75%), bruggen over de Vliet (75%), aan iedere kant van de Vliet veilig twee kanten op kunnen fietsen (73%), een Vliet met veel bomen en gras (72%), kunnen spelen aan en in het water (72%), wandelen langs het water (70%), zelf iets met bomen of planten doen (68%), vlonders langs het water om op te zitten (64%), kunst op de Vliet (58%) en een speeltuin voor mijn hond (53%).

De Vliet moet ook ’s avonds een romantische uitstraling hebben

De Vliet moet ook ’s avonds een romantische uitstraling hebben. Dat blijkt uit de wens voor de verlichting. De verlichting op de Vliet moet een romantische uitstraling hebben (zoals op de Zuidhoek) (78%).

Scores op de belangrijkste onderwerpen

De volwassenen zijn het in meerderheid eens over de volgende zaken :

 • Het water van de vliet moet zo schoon zijn dat er vogels en vissen in leven (100%)
 • De romantische groene uitstraling van de Vliet moet behouden blijven (97%)
 • De huidige gezonde bomen en struiken moeten blijven staan (97%)
 • De groene scheiding tussen trambaan en de weg moet blijven (96%)
 • Het uitlaten van honden moet zodanig geregeld worden dat hondenpoep geen belemmering voor recreatie vormt (94%)
 • Het groene van de Vliet moet ook in de zij-assen van de Vliet terug te vinden zijn (92%)
 • Er mag niet harder dan 30 km per uur gereden worden op de Vliet (86%)
 • De rioolbuizen moeten aan het zicht onttrokken blijven (86%)
 • Op de Vliet moet het mogelijk zijn om op een bankje langs het water te zitten (85%)
 • De zij-assen van de Vliet moeten een logisch geheel vormen met de Vliet (85%)
 • De Vliet moet mij uitnodigen tot recreatie (83%)
 • De Vliet moet plekken hebben waar kinderen veilig in een natuurlijke sfeer kunnen spelen (klimbomen klauterwal) (81%)
 • De verlichting op de Vliet moet een romantische uitstraling hebben (zoals op de Zuidhoek) (78%)
 • Op sommige plekken  moeten vlonders aanwezig zijn om dichtbij of boven het water te kunnen komen (66%)
 • Ik wil hier en daar via een pad bij het water kunnen komen (63%)
 • Er moeten wandel / fietsbruggen worden aangelegd om beide kanten van  de Vliet te verbinden (59%)
 • De Vliet moet geen doorgaande route zijn maar alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer (54%)
 • Fietsers moeten aan beide kanten van de vliet in twee richtingen kunnen rijden (52%)

Waar zijn de kinderen het in meerderheid over eens ?

 • Plekken om te zitten langs de Vliet (82%)
 • Via een pad bij het water kunnen komen (75%)
 • Bruggen over de Vliet (75%)
 • Aan iedere kant van de Vliet veilig twee kanten op kunnen fietsen (73%)
 • Een Vliet met veel bomen en gras (72%)
 • Kunnen spelen aan en in het water (72%)
 • Wandelen langs het water (70%)
 • Zelf iets met bomen of planten doen (68%)
 • Vlonders langs het water om op te zitten (64%)
 • Kunst op de Vliet (58%)
 • Een speeltuin voor mijn hond (53%)

De volgende onderwerpen krijgen geen instemming van de meerderheid van de bewoners

 • Op verschillende plekken op de Vliet moet kunst staan (43%), onbelangrijk 35%
 • De Vliet moet een moderne strakke groene uitstraling krijgen (22%), onbelangrijk 20%

Het volgende onderwerp krijgen geen instemming van de meerderheid van de kinderen

 • Mijn hond langs de Vliet kunnen uitlaten (43%)

 

Zo zagen de enquêtes eruit

In september 2012 hielden we verschillende enquêtes. Stichting ‘Charlois aan de vliet’ hoorde de mening van bewoners aan en om de vliet om zo een vinger aan de pols te houden van de buurt. Er was een uitgebreide enquête , die meer voor volwassenen is bedoeld en een kleine enquête meer bedoeld voor kinderen.

 

 Posted by at 9:28 am

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN