May 222014
 

Stichting Charlois aan de Vliet maakt bij de gemeenteraad bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal-Oost. Het college van B&W negeert vooralsnog het besluit van de deelgemeente Charlois om een win-winsituatie te creëren door de Wielewaal een eigen, nieuwe ontsluiting te geven op de Korperweg en de functie van het Zuiderpark te versterken door het gebied tussen de beide wijken verkeersluw te maken. De gemeente is eigenaar van de grond aan de Korperweg waar de extra ontsluiting zonder ingewikkelde procedures gerealiseerd kan worden, maar de gemeente biedt die grond nu te koop aan. De stichting heeft de gemeente er al op gewezen dat dit tegenstrijdig is. Maar de grond gaat niet uit de verkoop. Verder wordt een deel van het park in het ontwerpbestemmingsplan opgeofferd aan woningbouw.

Omdat de Wielewaal geen eigen, directe ontsluiting heeft op doorgaande wegen, wordt het drukker in Oud-Charlois. Het aantal woningen in de Wielewaal stijgt de komende jaren van ruim 500 naar bijna 900. In Oud-Charlois wonen veel kinderen en er zijn zeven scholen gevestigd. De wijk heeft dus belang bij vermindering van het autoverkeer en zeker niet bij een verdubbeling.

De meest voor de hand liggende oplossing om te komen tot de win-winsituatie voor Oud-Charlois en de Wielewaal ligt binnen het gebied van het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal-Oost: dat is een directe ontsluiting van de Wielewaal op de Groene Kruisweg. Maar de gemeente wil rust in de Wielewaal “om de wijk leefbaar te houden”, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat de ‘onrust’ in Oud-Charlois daardoor toeneemt. De Wielewaal is alleen toegankelijk via Oud Charlois, met name via de Kromme Zandweg en de Boergoensevliet. Bovendien wordt op de Boergoensevliet regelmatig zeer hard gereden. Uit metingen op een hoek bij een zijstraat bleek dat automobilisten snelheden tot 90 kilometer per uur halen. Vorig jaar sloeg nog een auto over de kop op de Boergoensevliet. De Boergoensevliet is een bomenrijke singel, die talloze voetgangers en kinderen gebruiken om te spelen en als wandelpromenade.

Stichting Charlois aan de Vliet gunt de Wielewalers hun ‘splendid isolation’ van harte en wil die ook zeker niet aantasten. Maar de woon- en leefkwaliteit in Oud-Charlois moet niet achteruit gaan en kan zelfs verbeteren. Ze vindt daarom dat de ontsluiting van de Wielewaal aan de oost- of zuidzijde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Dat vond de deelgemeente Charlois ook, want de twee wijken èn het Zuiderpark worden er beter van. Zeker in wijken die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zou de gemeente zich moeten inspannen voor deze kwaliteitsverbetering.

Stichting Charlois aan de Vliet doet in haar brief aan de gemeenteraad enkele praktische voorstellen om de verkeersdruk in de wijk nu al te verminderen. Eén of twee nieuwe verkeersborden kunnen al een groot verschil maken.

 Posted by at 7:10 am

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN