Mar 212014
 

In zijn laatste vergadering in maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois een visie en schetsontwerp voor de Boergoensevliet vastgesteld. De visie is op initiatief van de bewoners tot stand gekomen. Het proces duurde vier jaar. De nieuwe Boergoensevliet krijgt een romantisch, groen en verkeersluw karakter, “waar het aangenaam verblijven is”.

De medewerking van de gemeente was aanvankelijk moeizaam, omdat “de gemeente alleen aan visies en ontwerpen werkt als er geld is”. Dat geld was er niet. De bewoners vroegen een subsidie aan om wijkbijeenkomsten te houden en een ontwerper aan te stellen. Daardoor is het gelukt. De gemeente is nu trots en heeft zelfs een koosnaam bedacht voor deze bestuurlijke innovatie die ze in meer wijken wil gaan toepassen: het Slow-IP. Een inrichtingsplan (IP) dat in de loop van 20 jaar (slow) uitgevoerd kan worden, zoveel mogelijk met beheergelden en met middelen voor het grootschalig onderhoud dat in het gebied voor 20 jaar nodig is. Dat was het idee van de bewoners. Het is goedkoper en slimmer, vinden zij. Maar er zijn nog meer innovaties mogelijk, blijkt uit de gezamenlijk opgestelde visie.

De Boergoensevliet is een 900 meter lange singel uit het begin van de vorige eeuw. Het is een belangrijke as in de wijk Oud-Charlois. Er staan ruim dertig soorten bomen en talloze heesters. Een parel voor Rotterdam Zuid. Maar in de afgelopen vijftien jaar raakte de singel in verval. De heesters werden niet meer gesnoeid en het overgrote deel van de ruim 300 bomen is er matig of slecht aan toe. Volgens het stedelijke singelplan uit 1999 moest ook de Boergoensevliet opgeknapt worden, maar het gebeurde niet. De bewoners sloegen de handen ineen toen de gemeente in 2010 de heesters wilde rooien en vervangen door gras.

In de visie stellen de bewoners en de deelgemeente ook andere innovaties voor. De overheid moet haar informatie actiever gaan delen met bewoners. Een site met een google-map waarop alle plannen en voornemens van de gemeente staan, kan helpen. Het kostte de bewoners van de Vliet soms jaren om de bestaande gemeentelijke plannen te pakken te krijgen. Verder moet de gemeente haar beschikbare budgeten actiever openbaar maken. De gemeente moest vier jaar geleden tien procent bezuinigen op het beheer van de singel, maar maakte niet bekend om welk bedrag het ging. De bewoners konden de bezuiniging daardoor bijvoorbeeld met een eigen bijdrage niet ongedaan maken. Als blijk van goede wil schonken de bewoners een boom aan de gemeente. Maar het mocht niet baten.

In de visie staat dat het nog beter is als de overheid haar dienstverlening in de wijken aanbiedt in de vorm van basis-, plus- en keuzepakketten, omdat overheid en burger dan serieus zaken kunnen gaan doen. Ook staan er in de visie enkele zaken die nog opgelost moeten worden. Aan de westzijde van de Boergoensevliet mogen auto’s 50 kilometer per uur rijden, omdat ze langs een met een haag afgescheiden trambaan rijden. In de rest van de wijk moet 30 kilometer per uur worden gereden. De bewoners vinden dat 30 kilometer per uur ook voor de westzijde van de Boergoensvliet moet gelden. Maar de gemeente zegt dat ze aan regels is gebonden.

Verder geeft de deelgemeente aan de stad mee om de wijk de Wielewaal een extra in- en uitgang te geven aan de zuidzijde bij de Korpersweg. De deelgemeente stemde aanvankelijk in met de door de bewoners van de Wielewaal gewenst ‘splendid isolation’, maar vergat dat de nieuwe Wielewaal anderhalf maal zoveel woningen krijgt. Veel Wielewalers gebruiken de Boergoensevliet in het scholenrijke Oud-Charlois als toegangsweg tot hun wijk.

 Posted by at 2:55 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN