Dec 082013
 

Wij nodigen u uit voor de bewonersbijeenkomst op 10 december 2013. Stichting Charlois aan de Vliet en de deelgemeente Charlois bespreken dan met u de definitieve visie op de verbetering van de Boergoensevliet, Boergoensestraat en de zij-straten.
Op 28 september 2013 is de voorlopige visie aan de bewoners gepresenteerd en naar aanleiding van deze bijeenkomst is de definitieve visie verder uitgewerkt. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het groene karakter van de omgeving Boergoensevliet,
  • de verkeersremmende maatregelen,
  • de recreatieve mogelijkheden.

De definitieve visie wordt in januari 2014 bestuurlijk vastgesteld. Hierna wordt in de komende jaren de Boergoensevliet en omgeving, daar waar de kansen zich voordoen, uitgevoerd conform deze visie.

We kijken uit naar uw komst op:
Datum:  dinsdag 10 december 2013
Locatie: Stichting B.a.d
Adres:   Talingstraat 5, Rotterdam
Inloop:  vanaf 19.30 uur.
Start:    20.00 uur.
Eindtijd: 22.00 uur.

 

 Posted by at 9:13 am
Dec 082013
 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van het groen

 

Er wordt weinig aandacht besteed aan de aanpalende straten. De bewoners vragen zich af waar de plannen zijn voor de Talingstraat, het Nachtegaalplein en de Arendsweg. De Vliet en de zij-assen moeten bij elkaar passen,

De heesters worden als mooi ervaren, maar worden naar mening van de bewoners niet onderhouden. Daarom gaat de voorkeur uit naar gras.

Er heerst enthousiasme over stap 2+. Er wordt aandacht gevraagd voor het parkje bij de Talingstraat. Dat hoort er ook bij?

Bewoners vragen om bankjes.

In de Schilperoortstraat verdwijnen nu bomen. Wat is daar de visie?

Bewoners vragen om prullenbakken.

Bewoners willen graag dat de Boergoensestraat groener wordt.

Bewoners zijn positief over een pad langs de Boergoensevliet dat over het talud glooit en over het groen in de voorgestelde visie.

Bewoners vragen aandacht voor het bijhouden en schoonmaken van de omgeving.

 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van het verkeer

Het is van belang om ‘geluid’ als aandachtspunt mee te nemen (vrachtwagens).

Bewoners willen graag dat de snelheid naar beneden wordt gebracht en gehandhaafd wordt.

Het trillen van de huizen door zwaar verkeer wordt als vervelend ervaren.

Er worden ideeën geopperd om het zwaar verkeer / snelheid uit de straat te halen: plantenbakken, verkeersdrempels, witte bollen in het wegdek.

Zorg dat snelverkeer geblokt wordt en fietsers door kunnen.

Bewoners ervaren dat het verkeer is toegenomen.

Het is van belang dat er inzicht komt waarom er zoveel verkeer langskomt.

Het zou fijn zijn om twee kanten op te kunnen fietsen.

Bewoners zijn van mening dat er meer ruimte voor fietsers komt, wanneer er minder hard gereden wordt.

Bewoners benadrukken het belang van handhaving om het verkeer veiliger te maken.

De snelheid van het verkeer moet lager worden.

Er zijn veel scholen aan de buurt. Het is van belang dat er rustiger gereden wordt.

Het is van belang om na te denken over piekdrukte rond schooltijden.

We moeten er rekening mee houden dat politie en hulpdiensten er wel doorheen kunnen.

De ontsluiting van de Wielewaal heeft gevolgen voor de verkeersdrukte in Oud-Charlois. Het is van belang hier aandacht voor te hebben.

 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van recreatie

Er wordt aandacht gevraagd voor oudere mensen. Die willen graag op een bankje zitten.

Bewoners vragen om meer afvalbakken. Enerzijds voor het opruimen van poepzakjes, anderzijds om gebruikers van de Vliet de mogelijkheid te geven hun afval kwijt te kunnen.

Het is van belang dat bewoners hun hond uit kunnen laten dicht bij huis. Bewoners vragen zich af of dit langs de hele Vliet moet kunnen. Er wordt een idee geopperd om de uitlaatzone (op veilige wijze) te combineren met de trambaan. Daar lopen nu ook veel hondenbezitters en er wordt niet gerecreëerd.

Ook bewoners mogen alert zijn en hondenbezitters aanspreken op het niet opruimen van hondenpoep.

Bewoners willen graag meer bankjes. Er is echter ook angst dat bankjes hangjongeren aantrekken en alle daarbij behorende rommel.

Bewoners willen graag tussen het groen doorlopen.

Meer speelgelegenheid voor kinderen wordt niet als nodig ervaren. Er is voldoende speelgelegenheid in de buurt.

Om prettig te kunnen recreëren is het van belang dat de verkeerdrukte en de verkeerssnelheid afneemt.

Het wordt van belang geacht dat de Vliet een vriendelijke uitstraling behoudt.

Bewoners geven aan dat, voor goede recreatie, het  van belang is om meer weg te halen (poep en verkeer) dan toe te voegen.

De meerwaarde van een brug wordt gezien in de mogelijkheid om met de fiets of wandelend niet meer ‘om te hoeven rijden / lopen”.

De mogelijkheid van tweerichtingsverkeer voor fietsen wordt als positief ervaren.

Vlonders in het water worden als idyllisch ervaren.

Het is prettig als er activiteiten aan de Vliet worden georganiseerd (koek en zopie, wandeling, bijeenkomsten)

Het vissen aan de Vliet mag duidelijker  en zichtbaarder naar voren komen (vlonders).

Zitten in het gras (refererend aan de Noordersingel) zou heel fijn zijn.

Bewoners willen dat het ontwerp niet uitnodigt tot groepsrecreatie (barbecues, etc.).

De kop van de Vliet op de kruising met de Arendsweg (voormalig rozenperk) zou een betere bestemming mogen krijgen. Gedacht wordt aan bankjes rond de vleugelnoot. Grint in plaats van gras, omdat hier nogal drassig is. Een jeu de boule baan. Een andere optie is een muziektent, die als centrale plaats voor activiteiten dient, een prieel in het water aldaar.

Bewoners ervaren een wandelpad door het gras als goed idee.

Een brug zou een houten, landelijke uitstraling moeten hebben.

Bewoners willen graag een wisselende beplanting.

Het is van belang dat de waterkwaliteit constant is (dieper  graven, pompen?).

De natuurlijke oever wordt als belangrijk ervaren (voor flora en fauna).

Het is van belang dat er voldoende verlichting is om te recreëren. Er zijn nu een aantal donkere stukken op de Vliet.

 

 Posted by at 8:51 am

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN